dieetzo team 1

Leveringsvoorwaarden

Betaling

De facturering en debiteurenadministratie geschiedt rechtstreeks aan zorgverzekeraars via internetportaal Vecozo. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf de betaling verschuldigd. U kunt de betaling overmaken op IBAN NL02 ABNA 0823 1997 54 ten name van DieetZO. In de meeste gevallen kunt u de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de afspraken die daarover door de desbetreffende zorgverzekeraar zijn gemaakt.

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar het spreekuur te komen, kan de diëtist bij u thuis langskomen. U dient dan wel een verwijzing te hebben, waarop het verzoek voor een huisbezoek met ja is omcirkeld. Een familielid of een medisch professional zou ook een verwijzing voor u kunnen verzorgen. Vervolgens krijgt u aan huis het dieetadvies.

Tarieven

Tarieven met ingang van 1 januari 2021.

Diëtistenconsulten met verwijsbrief of via Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

In het basispakket van de ziektekostenverzekering zijn drie behandeluren dieetadvies per kalenderjaar opgenomen. De drie behandeluren dieetadvies worden verrekend met het verplicht wettelijk eigen risico van minimaal €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Er zijn aanvullende verzekeringen die extra behandeluren vergoeden. Raadpleeg hiervoor in uw polisvoorwaarden.

Niet-gecontracteerde zorg*

Eerste consult € 120,00 90 minuten (incl. Individueel dieetvoorschrift 15-30 minuten)
Vervolgconsult kort € 20,00 15 minuten
Vervolgconsult lang € 40,00 30 minuten
Individueel dieetvoorschrift € 20,00 per 15 minuten
Groepsbehandeling € 20,00 per 15 minuten per persoon
Telefonisch consult € 20,00 per 15 minuten
Toeslag bij huisbezoek € 27,50 per consult
Niet nagekomen eerste consult € 90,00  
Niet nagekomen vervolgconsult € 20,00  

Diëtistenconsulten zonder verwijsbrief / medische indicatie

Eerste consult € 120,00 75 minuten (incl. Individueel dieetvoorschrift 15 minuten)
Vervolgconsult € 20,00 15 minuten
Vervolgconsult € 40,00 30 minuten

* Niet-gecontracteerde zorg:

  • zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;
  • zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie geen contract is afgesloten (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden);
  • zorg die buiten de drie urenregeling valt (en eventuele aanvullende verzekering valt) en die u dus zelf betaalt.

Diëtistenconsulten (deels) vergoed aan cliënten verzekerd bij CZ, OHRA, Nationale Nederlanden.

DieetZO heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Uitgezonderd is de groep CZ, OHRA en Nationale Nederlanden, omdat het tarief onvoldoende dekkend is om u kwalitatieve dieetzorg te kunnen bieden. U ontvangt van ons een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekering. De consulten dieetadvies worden verrekend met uw wettelijk eigen risico.

Vanuit de basisverzekering krijgt u 3 uur dieetadvies per jaar vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of u extra behandeluren vergoed krijgt.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens van u nodig:

  • een verwijsformulier van een huisarts, specialist of tandarts, niet ouder dan 2 maanden en is 1 jaar geldig. (alleen CZ verzekerden)
  • naam en polisnummer van uw zorgverzekeraar
  • BSN-nummer (Burgerservicenummer)

Heeft u liever een bezoek aan huis in verband met een medische indicatie? Laat uw huisarts of specialist dit vermelden op het verwijsformulier.

OHRA en Nationale Nederlanden vergoeden de factuur 100%. 

CZ vergoedt 3 uur diëtetiek uit de basisverzekering met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. De vergoeding is afhankelijk van uw type basisverzekering:

  • Met een CZdirect polis krijgt u 65% van de factuur vergoed, tot maximaal 65% van het gemiddeld afgesproken tarief* 
  • Met een Zorgbewustpolis krijgt u 70% van de factuur vergoed, tot maximaal 70% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • Met een Zorg-op-maatpolis krijgt u 75% van de factuur vergoed, tot maximaal 75% van het gemiddeld afgesproken tarief.
  • Met een Zorgkeuzepolis krijgt u 100% van de factuur vergoed, tot maximaal het marktconform tarief**.

* Dit is het gemiddelde van de tarieven die CZ voor een behandeling met hun gecontracteerde zorgverleners heeft afgesproken. 
** Het tarief dat CZ in Nederland redelijk vindt voor een bepaalde behandeling.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit een consult waarbij u als cliënt aanwezig bent en tijd voor het berekenen van de voedingsinname, uitwerken van de dieetbehandeling en/of het verzorgen van medische dieetvoeding. Deze tijd wordt “Individueel dieetvoorschrift genoemd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

Verhindering

Consulten die niet eerder dan 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. Indien een te annuleren consult op de dag na een weekend of feestdag valt, dient u uiterlijk de werkdag ervoor, vóór 18.00 uur, te annuleren.

Bekijk de algemene voorwaarden