Samenwerking

DieetZO levert kwaliteit mede door een juiste locatie, goede huisvesting, herkenbaarheid en samenwerking met onder andere huisartsen in de buurt. We zoeken continue naar constructieve samenwerkingsverbanden om onze kwaliteit van dienstverlening te verhogen. We o.a. werken samen met:

 • Huisartsenzorg Noord-Kennemerland: multidisciplinaire ketenzorg bij diabetes, hart- en vaatziekten en COPD
 • Ketenzorg West-Friesland: multidisciplinaire ketenzorg bij hart- en vaatziekten
 • HKN Huisartsenzorg: multidisciplinaire ketenzorg bij diabetes, hart- en vaatziekten en COPD
 • GGZ Noord-Holland Noord
 • Diëtisten Eerstelijns Noord-Kennemerland
 • Bikkeltraining Hoorn
 • Medisch Centrum Novawhere
 • Paramedisch Centrum Stad vd Zon
 • Dijklander ziekenhuis Hoorn & Purmerend
 • Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar & Den Helder
 • Medisch centrum Zuyd
 • Medisch centrum Mediaan
 • Woongroep Samen

Kwaliteit

De titel van ‘diëtist’ is wettelijk beschermd. De diëtisten van DieetZO zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Door bij- en nascholingen, protocollair werken, landelijke themadagen en cursussen wordt het kwaliteitsniveau gehandhaafd.

Werkwijze

Dieetadvies is bij DieetZO een combinatie van zorg op maat en het hanteren van kwaliteitseisen omschreven in landelijke behandelingsrichtlijnen voor diëtetiek. DieetZO maakt gebruik van bio-impedantie meting middels een professionele weegschaal. Deze meet naast uw gewicht, uw BMI, vocht-, spier- en vetmassa.

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. De verwijzer ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en het eind van de begeleiding.

FODMaP arme dieet

Sinds 2014 werken wij met het FODMaP arme dieet bij een prikkelbaar darmsyndroom. Een succesvolle dieetbehandeling, waarbij de resultaten verbluffend zijn! Neem direct contact met ons op en start vandaag nog met het FODMaP arme dieet.

Wij werken samen met: