dieetzo team 1

Privacybeleid

DieetZO is de specialist op het gebied van voeding en dieet bij ziekte en gezondheid. Werkzaam in Purmerend, Broek op Langedijk, Alkmaar, Heerhugowaard, Hippolytushoef, Den Oever, Hoorn en Zwaag.

Datum: 01-02-2020

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

DieetZO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DieetZO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DieetZO verstrekt. DieetZO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw Burgerservicenummer
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw behandelend arts/verwijzer
 • Uw IP-adres

Wijzig cookie instellingen

WAAROM DIEETZO GEGEVENS NODIG HEEFT

DieetZO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DieetZO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DIEETZO GEGEVENS BEWAART

DieetZO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 20 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard.

Uw medisch dossier moet langer worden bewaard dan 20 jaar als:

 • er een andere wettelijke bewaartermijn is;
 • dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening;
 • de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders.

DELEN MET ANDEREN

DieetZO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DieetZO informeert de verwijzer over de behandeling zoals wettelijk is geregeld.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van DieetZO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DieetZO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

DieetZO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele lopende Adwords-advertenties van DieetZO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DieetZO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DieetZO heeft hier geen invloed op. DieetZO heeft Google geen toestemming gegeven om via DieetZO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@dieetzo.nl. DieetZO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

DieetZO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DieetZO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DieetZO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DieetZO op via admin@dieetzo.nl. https://www.dieetzo.nl is een website van DieetZO. DieetZO is als volgt te bereiken:

Hoofd Vestigingsadres: Uiterwaard 11, 1703 MB Heerhugowaard

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70211361

E-mailadres: admin@dieetzo.nl
Telefoon: 085-0653466