Zorgverzekeraar

Vanaf 2024 hebben wij weer met alle zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten!

Vanuit de basisverzekering krijgt u 3 uur dieetadvies per jaar vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of u extra behandeluren vergoed krijgt. Zie ook de leveringsvoorwaarden.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, zijn de volgende gegevens van u nodig:

  • een verwijsformulier van een huisarts, specialist of tandarts, niet ouder dan 2 maanden en is 1 jaar geldig.
  • naam en polisnummer van uw zorgverzekeraar
  • BSN-nummer (Burgerservicenummer)

Heeft u liever een bezoek aan huis in verband met een medische indicatie? Laat uw huisarts of specialist dit vermelden op het verwijsformulier.

Eigen risico

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van het wettelijk eigen risico.

De overheid heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op minimaal € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Dit kan dus ook de kosten voor de dieetbegeleiding zijn.

Ketenzorg

Bij dieetbegeleiding van een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVRM). zijn verschillende zorgverleners betrokken, dit heet ketenzorg. Ketenzorg is vrijgesteld van het wettelijk eigen risico. De verwijzing vindt gewoonlijk plaatst via uw praktijkondersteuner van de huisarts (POH).

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek

Ook zonder verwijzing van de huisarts, specialist of tandarts kunt u terecht bij DieetZO. Er dient sprake te zijn van een medische indicatie. Alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Diëtetiek.